linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

„Brexit“ naujienos

Sukurta 2018.01.17 / Atnaujinta 2019.10.10 12:32
Europos Komisijos įsteigta Brexit „karštoji linija” piliečiams, verslui ir suinteresuotoms institucijoms:
Europe Direct Contact Centre (EDCC, tel. 00 800 67891011)
Darbo valandos: pirmadieniais - šeštadieniais 09:00 ir 18:00 val. (CET)Paklausimai priimami anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbomis.

Brexit kalendorius

2019 m. JK parlamento balsavimas dėl Išstojimo sutarties ir Politinės deklaracijos dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų (meaningful vote)
2019 m. ES Tarybos (BRT) sprendimai dėl Išstojimo sutarties pasirašymo ir sudarymo
2019 m. EP balsavimas dėl JK Išstojimo sutarties
2019 m. spalio 31 d. JK išstojimo iš ES data (tačiau jei JK parlamentas pritars Išsstojimo susitarimui anksčiau, išstojimas įvyks anksčiau)
2020 m. gruodžio 31 d. pereinamojo laikotarpio pabaiga, jei JK išstoja su Išstojimo sutartimi.

Bendra informacija apie Brexit derybas

2016 m. birželio 23 d. referendume dauguma Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – JK) rinkėjų balsavo už JK išstojimą iš Europos Sąjungos (toliau – ES). 2017 m. kovo 29 d. JK, vadovaudamasi ES sutarties 50 straipsnio nuostatomis, pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES. JK narystė ES pasibaigs 2019 m. kovo 29 d. Nuo 2017 m. gegužės vyko ES ir JK išstojimo derybos, kurias likusių ES 27 valstybių narių vardu vedė Europos Komisija (toliau – EK). Derybos buvo baigtos 2018 m. lapkričio 14 d., ES ir JK vyriausiesiems  derybininkams pasiekus susitarimą dėl derybinio paketo, kuris apima JK Išstojimo iš ES sutarties projektą ir Politinės deklaracijos dėl ateities santykių metmenis. Šiam suderėtam paketui 2018 m. lapkričio 14 d. pritarė JK Vyriausybė. Metmenų pagrindu, įtraukiant valstybes nares ir lygiagrečiai derinant su JK buvo parengta Politinė deklaracija dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų. Lapkričio 25 d. neeilinė Europos Vadovų Taryba (50 str.) pritarė Išstojimo sutarties projektui, patvirtino Politinę deklaraciją dėl ateities santykių. Kad teisiškai įsigaliotų, JK Išstojimo iš ES sutarčiai  turi pritarti JK parlamentas bei Europos Parlamentas, taip pat ES Taryba turi priimti sprendimus dėl šios sutarties sudarymo ir pasirašymo.  Jeigu Išstojimo sutartis įsigalios, 2019 m. kovo 30 d. prasidės pereinamasis laikotarpis, kuris tęsis iki 2020 gruodžio 31 d. (jis leistų nukelti JK išstojimo iš ES pasekmes iki minėtos datos). Kol nepasibaigęs JK išstojimo iš ES procesas, JK galioja visos narystės ES teisės ir pareigos.

2019 m. sausio – kovo mėnesiais JK parlamentas tris kartus balsavo dėl su ES suderėtos JK Išstojimo iš  ES sutarties, tačiau tris kartus balsavimo rezultatai buvo neigiami. (Balsavimai vyko sausio 15 d., kovo 12 d. ir kovo 29 d.)

Gavus JK Ministrės Pirmininkės T. May prašymą pratęsti derybų laikotarpį, 2019 m. balandžio 10 d. neeilinės Europos Vadovų Tarybos sprendimu, Brexit data nukelta iki spalio 31 d. Numatomas lankstumas – jei abi šalys ratifikuotų išstojimo sutartį anksčiau šio termino, išstojimas automatiškai įvyktų pirmą kito mėnesio dieną. Išstojimo sutartis pratęsimo metu nebus „atidaroma“, nebus pradedamos derybos dėl ateities santykių, bet korekcijos  Politinei deklaracijai įmanomos. JK lieka pilnateise VN su visomis teisėmis ir pareigomis (pgl. ES sutarties 50 str.); JK turi teisę vienašališkai atšaukti savo pasitraukimą iš ES bet kuriuo momentu; JK įsipareigojo elgtis konstruktyviai ir atsakingai, pagal lojalaus bendradarbiavimo principą, t.y. padėti siekti Sąjungos tikslų.

Naujienlaiškio prenumerata