linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Kita informacija

Sukurta 2015.06.22 / Atnaujinta 2018.09.28 13:19

Šengenas (Šengeno erdvė) buvo sukurta 1985 m. birželio 14 d. penkioms šalims (Belgijai, Prancūzijai, Vokietijai, Liuksemburgui ir Nyderlandams) pasirašius Šengeno susitarimą dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo. Buvo nustatytos tam tikros būtinos kompensacinės priemonės (patikrinimai kertant išorės sieną, vienodų vizų išdavimo tvarką ir kt.). Vidaus sienų kontrolės panaikinimas tarp ES valstybių narių ne tik užtikrina laisvą asmenų judėjimą, bet daro poveikį kitoms politikos sritims, pavyzdžiui, sprendžiant tarpvalstybinio nusikalstamumo, tarpvalstybinių kelionių, tarpvalstybinės prekybos ir tarpvalstybinio teisingumo klausimus.

Šiuo metu Šengeno erdvę sudaro 26 ES valstybės narės: Belgija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir dar 4 šalys, kurios nėra ES narės: Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas. Prie Šengeno erdvės neprisijungė šios ES valstybės narės: Kipras, Bulgarija, Rumunija, Kroatija, Airija ir Jungtinė Karalystė.

Totalitarinių režimų nusikaltimų įvertinimas ES lygiu. 2008 m. lapkričio 27 d. buvo patvirtintas pamatinis sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija ir susijusi ES Tarybos deklaracija. Pamatinis sprendimas nustato pareigą ES valstybėms narėms kriminalizuoti nusikalstamas veikas, susijusias su rasizmu ir ksenofobija, tačiau šis sprendimas neapima sovietinio totalitarinio režimo nusikaltimų, kurie buvo vykdomi prieš tam tikras asmenų grupes dėl jų politinių įsitikinimų ar socialinės kilmės. 2009 m. gruodžio 10-11 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino 2010-2014 m. Stokholmo programą laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, į kurią įtrauktos ir nuostatos dėl totalitarinių režimų nusikaltimų Europoje įvertinimo, atminties išsaugojimo bei ES vaidmens šioje srityje.

Stokholmo programos įgyvendinimo kontekste Lietuvos siekia bendros Europos atminties išsaugojimo, tęsiant darbą totalitarinių režimų nusikaltimų įvertinimo ES lygiu srityje.