Garbės konsulai

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2014.11.14 16:24

Haim Ariel
Garbės generalinis konsulas Pietinėje apskrityje

Adresas Eilate Ariad Harel Adv. & Notary
Red Canyon 208
P.O.Box 2414, Eilat
ISRAEL
Adresas Tel Avive B.S.R Towers 1 Ben Gurion Rd.
Ramat-Gan, 51201
ISRAEL
Telefono numeriai: +972 86 342 828 (Eilate), +972 36 153 310 (Tel Avive)
Fakso numeriai: +972 86 342 829 (Eilate), +972 36 153 301 (Tel Avive)
E. pašto adresas [email protected]

Amos Eiran
Garbės konsulas Haifos apskrityje

Adresas 63 Shalva st.,
Hertzliya Pituach
ISRAEL
Telefonas +972 99 570 655
Faksas +972 99 574 318
E. pašto adresas [email protected]

Amnon Dotan
Garbės konsulas Jeruzalės apskrityje

Adresas Beit Binat, 19 Hartom St.,
Jerusalem 91450
P.O. Box 166, Ramla 72101
ISRAEL
Telefonas +972 73 291 1581
Faksas +972 73 291 1174
E. pašto adresas [email protected]

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata