Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2016.02.19 14:34

Konsulinis dokumentų legalizavimas yra konsulinės tarnybos pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Legalizuojami šie dokumentai:

  • civilinės būklės aktų (gimimo, tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės pakeitimo, mirties) liudijimai;
  • įmonių dokumentai (įmonės steigimo aktas arba steigimo sutartis, įmonės registravimo pažymėjimas, įmonės įstatai);
  • mokymosi, studijų dokumentai;
  • įmonių, įstaigų, organizacijų išduotos pažymos, liudijimai ir sertifikatai.

Gali būti legalizuojami ir kiti dokumentai, jei jų turinys neprieštarauja įstatymams ir tarptautinėms sutartims.

Reikalavimai legalizuojamiems dokumentams:

  • turi būti išversti į tos valstybės, kurioje bus pateikiami, kalbą (arba anglų kalbą);
  • vertimas turi būti susegtas su originaliu dokumentu, susegimas patvirtintas vertimų biuro arba notarine tvarka;
  • nuorašai turi būti patvirtinti notarine tvarka.

DĖMESIO:

Izraelio Valstybė ir Lietuvos Respublika yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, taigi dokumentą išdavusio pareigūno parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, yra patvirtinimas Apostille pažyma, kurią išduoda dokumento kilmės valstybės kompetentinga valstybinė institucija.

SVARBU:

Dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille atlieka Lietuvos Respublikos notarai. Asmenys, esantys užsienio valstybėje, prašymą dėl dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikos institucijų, tvirtinimo pažyma Apostille, gali pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą rasite čia. 

Naujienlaiškio prenumerata