Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2020.02.24 13:20

Notariniai veiksmai atliekami į ambasadą atvykusiems Lietuvos Respublikos piliečiams - fiziniams asmenims, pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Notariniai veiksmai paštu ar per nustatyta tvarka neįgaliotus tarpininkus pateiktiems dokumentams neatliekami.

Notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan. ambasadoje neatliekami.

Remiantis Lietuvos Respublikos teise, sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai Lietuvoje, todėl ambasadoje šie sandoriai netvirtinami. Ambasadoje taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys.

Dėl konkrečių notarinių veiksmų atlikimo galimybės prašome skambinti iš anksto į ambasadą telefonu +972 3 6958685.

DĖMESIO:

Prieš atvykstant lankytojai privalo užsiregistruoti priėmimui ambasadoje internetu.

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • priima jūrinius protestus;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Daugiau informacijos apie notarinius veiksmus rasite čia.
 

Naujienlaiškio prenumerata