Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2020.01.31 14:33

Lietuvos Respublikos ambasadoje Izraelyje už konsulines paslaugas galima atsiskaityti tik Visa bei MasterCard banko kortele.

Konsulinis mokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais, tik kai jis negali būti sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją dėl laikinų techninių priežasčių arba kai besikreipiantis į konsulinę įstaigą asmuo neturi galimybių sumokėti konsulinio mokesčio per mokėjimo paslaugų teikėją dėl nelaimingo atsitikimo ar nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos.

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį mokamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Konsulinė paslauga Tarifas
Asmens dokumentų išdavimas
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas 20 eurų
Laikino paso išdavimas 50 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams 50 eurų
Pilietybės klausimai
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimas ir perdavimas              50 eurų
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas  25 eurai
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimas ir perdavimas            60 eurų
Vizos, leidimai gyventi
Prašymas išduoti Šengeno (C) vizą   80 eurų
Prašymas išduoti nacionalinę (D) vizą 120 eurų
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 100 eurų
Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
Legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje 20 eurų
Notariniai veiksmai
Sandorių patvirtinimas  30 eurų
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas      10 eurų
Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas     30 eurų už puslapį
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas    30 eurų
Kitos konsulinės funkcijos
Konsulinės pažymos išdavimas 30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš LR institucijų 20 eurų
Sandorių ar pareiškimų surašymas     50 eurų

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata