Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į laisvas Lietuvos Respublikos ambasados Izraelio Valstybėje sekretoriaus (-ės) ir raštvedžio (-ės) pareigybes

Sukurta 2019.10.28 / Atnaujinta 2019.10.28 10:55
  Skelbiama atranka į laisvas Lietuvos Respublikos ambasados Izraelio Valstybėje sekretoriaus (-ės) ir raštvedžio (-ės) pareigybes

  Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. lapkričio 5 d. (imtinai) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba. Pareigybei keliamus reikalavimus atitinkantys pretendentai apie pokalbio laiką bus informuoti papildomai.

  KVIEČIAME DALYVAUTI ATRANKOJE Į LAISVĄ SEKRETORIAUS (-ĖS) PAREIGYBĘ.

  Reikalavimai sekretoriui (-ei):

  1. turėti vidurinį, aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti lietuvių, hebrajų ir anglų kalbas įgudusio vartotojo lygmeniu C1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Sekretorius (-ė) atlieka šias funkcijas:

  1. padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;
  2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
  5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
  6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
  7. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
  8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
  9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
  10. atlieka vertimus raštu;
  11. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
  12. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
  13. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  14. aprūpina darbuotojus darbui reikalingomis priemonėmis ir prekėmis;
  15. ruošia ambasados patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir suplauna indus;
  16. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

   

  KVIEČIAME DALYVAUTI ATRANKOJE Į LAISVĄ RAŠTVEDŽIO (-ĖS) PAREIGYBĘ.

  Reikalavimai raštvedžiui (-ei):

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti lietuvių ir hebrajų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir kitą užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  Raštvedys (-ė) atlieka šias funkcijas:

  1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
  10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  11. užtikrina, kad ambasadoje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
  12. prisideda organizuojant ambasados renginius ir priėmimus;
  13. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

   

  Naujienlaiškio prenumerata