Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuviškos parapijos užsienyje - ne tik dvasinės atramos, bet ir tautinės tapatybės bei lietuvių kalbos puoselėjimo židiniai

Sukurta 2023.03.03 / Atnaujinta 2023.03.03 17:30
   Lietuviškos parapijos užsienyje - ne tik dvasinės atramos, bet ir tautinės tapatybės bei lietuvių kalbos puoselėjimo židiniai
   Lietuviškos parapijos užsienyje - ne tik dvasinės atramos, bet ir tautinės tapatybės bei lietuvių kalbos puoselėjimo židiniai
   Lietuviškos parapijos užsienyje - ne tik dvasinės atramos, bet ir tautinės tapatybės bei lietuvių kalbos puoselėjimo židiniai

   Kovo 2 d dieną užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas susitiko su naujai paskirtu Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivyskupu Lionginu Virbalu.

   Pokalbio metu aptarti Lietuvos diasporos politikos, tame tarpe lituanistinio švietimo ir grįžimo į Lietuvą, prioritetai bei aktualijos, lietuvių katalikų sielovados situacija ir katalikiškos tapatybės klausimai įvairiose šalyse.

   „Visais laikais po pasaulį išsibarsčiusiems lietuviams sielovada buvo svarbi. Lietuviškos parapijos užsienyje daugeliui lietuvių yra tapusios ne tik dvasinės atramos, bet ir tautinės tapatybės bei lietuvių kalbos puoselėjimo židiniais“, - pažymėjo užsienio reikalų viceministras E. Meilūnas.

   Susitikime pabrėžtas poreikis - išnaudoti visas galimybes pasiekti ir stiprinti ryšius su lietuvių bendruomenėmis, ypač  - geografiškai nuo Lietuvos nutolusiose Pietų Amerikos žemyno ir kitose šalyse.

   Susitikimo metu arkivyskupui L. Virbalui įteiktas URM garbės ženklas „Lietuvių kalbos ambasadorius“. Tai – nauja ministerijos iniciatyva, skirta pagerbti žmones, aktyviai prisidedančius prie lituanistinio švietimo puoselėjimo užsienyje.

   2023 metš sausio 26 dieną Lietuvos vyskupų konferencija paskyrė arkivyskupą L. Virbalą delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai po prelato Edmundo Putrimo mirties, kuris daugiau nei du dešimtmečius rūpinosi lietuvių katalikų religiniu gyvenimu už Lietuvos ribų.

   Užsienio reikalų ministerija yra Lietuvos diasporos politiką koordinuojanti institucija.