Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Strateginės komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę

Sukurta 2019.11.20 / Atnaujinta 2019.12.09 15:53

Skelbiama atranka į Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Strateginės komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę (A2 lygis, pareiginės algos koeficientas nuo 6,2 iki 7,5).

Darbuotojo funkcijos:

1. skleisti pasaulyje Lietuvos Respublikos poziciją aktualiausias užsienio ir saugumo politikos klausimais;

2. vykdyti strateginę komunikacijos veiklą skyriaus socialinių tinklų paskyrose;

3. teikti pagal kompetenciją rekomendacijas ir pasiūlymus dėl departamento komunikacijos socialiniuose tinkluose principų ir krypčių;

4. nuosekliai vykdyti informacines kampanijas, skirtas dezinformacijos mitams griauti ir Lietuvos Respublikos tikslams užsienio ir saugumo politikos srityse palaikyti;

5. teikti pasiūlymus dėl departamento ir skyriaus audiovizualinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;

6. organizuoti strateginei komunikacijai skirtus viešuosius renginius;

7. palaikyti ryšius skyriaus kompetencijos klausimais su atitinkamais kitų valstybės institucijų padaliniais, prireikus organizuoti susitikimus ir juose dalyvauti, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai tarpinstitucinėse darbo grupėse;

8. vertinti ministerijos vykdomos politikos ryšių su visuomene srityje efektyvumą, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus ir rekomendacijas;

9. tvarkyti skyriaus raštvedybą ir dokumentaciją;

10. vykdyti kitus departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu, kitą užsienio kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. išmanyti pagrindinius komunikavimo socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Flickr) principus;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. turėti labai geras tarptautinių santykių ir Lietuvos Respublikos užsienio politikos žinias;

7. turėti organizacinių įgūdžių, sugebėti organizuoti viešus renginius;

8. žinoti dokumentų tvarkymo taisykles, teisės aktų, taip pat sutarčių ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles;

9. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

 

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą Europass formatu bei motyvacinį laišką lietuvių kalba elektroniniu paštu [email protected] iki 2019 m. gruodžio 4 d. įskaitytinai. Atitinkantys reikalavimus kandidatai bus kviečiami į kitą atrankos etapą. Išsamesnė informacija telefonu: 8 5 2362807.

Susiję skelbimai Visi skelbimai »
Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti. Įkelta2019.11.25

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti.

Naujienlaiškio prenumerata