Tarptautinė konferencija “Lyčių lygybė savivaldoje: Šiaurės Europos patirtis”

Sukurta 2018.10.29 / Atnaujinta 2018.11.08 14:26

2018 m. spalio 4 - 5 d.

Konferencijos tikslai ir temos, organizatoriai ir partneriai

Konferencijos tikslai: Siekis užtikrinti lyčių lygybę Lietuvos savivaldybių bei regionų lygmenyje tampa svarbiu uždaviniu savivaldos atstovams. Norint pasiekti pozityvių pokyčių lyčių lygių galimybių srityje svarbu ne tik ieškoti individualių sprendimų, tačiau ir dalintis gerosiomis praktikomis. Šiandien su Šiaurės Europos šalimis yra užmegztas glaudus bendradarbiavimas, kurį siekiama plėtoti ir savivaldybių lygmeniu. Šios konferencijos tikslas stiprinti tokį bendradarbiavimą pakviečiant Šiaurės šalių savivaldybių atstovus pasidalinti savo patirtimi ir perduoti gerąją lyčių lygybės skatinimo savivaldybėse praktiką: atskleisti praktinius aktualiausių klausimų sprendimo būdus bei darbo organizavimo aspektus.

Konferencijos temos: Konferencijos metu nagrinėtos temos: lyčių lygybės užtikrinimas savivaldos lygmeniu, savivaldybė kaip lygias galimybes užtikrinanti darbdavė, moterų įgalinimas politikos ir ekonomikos srityse, savivaldybių tikslinių priemonių planavimas bei vertinimas, biudžeto planavimas, veiklos monitoringas, kova su smurtu artimoje aplinkoje, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, visuomenės švietimo programos, Lietuvos savivaldybių gebėjimų stiprinimas lyčių lygybės srityje ir kt.

Siekiant kuo praktiškesnio ir Lietuvos savivaldybėms aktualesnio bei naudingesnio renginio pagrindinėmis konferencijos temomis surengti praktiniai užsiėmimai.
Šia konferencija siekiama praktinio aptartų lyčių lygybės užtikrinimo priemonių įgyvendinimo – todėl dalyvauti renginyje kviesti Lietuvos savivaldybių administracijų ir institucijų atstovai, kurie dirba šiais klausimais, taip pat atsakingų valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šiose srityse, atstovai.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Konferencijos partneriai: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno miesto savivaldybė, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Europos lyčių lygybės institutas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Kauno technologijos universitetas, Norvegijos ambasada, Švedijos ambasada.

Užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus sveikinimas

Konferencijos programa (sutrumpinta)

Konferencijos programa

Pranešėjų dosjė

Pranešėjų sąrašas ir jų pranešimai

Praktinių užsiėmimų pranešimai:

Nuotraukų galerija

Kita naudinga informacija

Dalyvavusių savivaldybių žemėlapis

Kitos organizacijos:

 • Asociacija “Bendraukime”;
 • Asociacija “Moterų informacijos centras”;
 • Asociacija “Vilniaus moterų namai”;
 • Jonavos rajono socialinių paslaugų centras;
 • Lygių galimybių plėtros centras;
 • Labdaros ir paramos fondas “Frida”;
 • Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;
 • Kauno apskrities moterų krizių centras;
 • Kauno moters užimtumo informacijos centras;
 • Kauno soroptimisčių klubas;
 • Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras;
 • Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI);
 • Lazdijų socialinių paslaugų centras;
 • Lietuvos profesinių sąjungų aljansas;
 • Lietuvos universitetų moterų asociacija; 
 • Marijampolės apskrities moters veiklos centras;
 • Marijampolės apskrities vyrų krizių centras;
 • Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba;
 • “Moters pagalbos linija”
 • Moterų teisių asociacija;
 • Moterų veiklos inovacijų centras;
 • Plungės krizių centras;
 • Socialinių inovacijų fondas;
 • Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras;

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas spaudai

Angliška versija