Tarptautinė Frankofonijos organizacija

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta 2018.10.30 09:58

Tarptautinė frankofonijos organizacija (pranc. Organisation Internationale de la Francophonie, toliau – TFO)  buvo įkurta 1970 metais. Organizacijos tikslas – stiprinti taiką, demokratiją ir solidarumą frankofonijos erdvėje. Tarptautinė frankofonijos organizacija vienija 84 valstybes nares ir vyriausybes (58 valstybės narės ir 26 narės stebėtojos). Šios valstybės reprezentuoja trečdalį Jungtinių Tautų valstybių narių, joms  priklauso virš 900 mln. gyventojų, iš kurių net 274 mln. yra prancūzakalbiai.

Lietuva ir Tarptautinė Frankofonijos organizacija

1999 m. rugsėjo 4 d. Monktone (Kanada) vykusiame Frankofonijos viršūnių susitikime Lietuvai suteiktas stebėtojos statusas Tarptautinėje Frankofonijos organizacijoje. Stebėtojo statusas TFO paprastai suteikiamas šalims, kuriose prancūzų kalba nėra pirmoji ar antroji kalba. Pasinaudodami šiuo statusu, Lietuvos atstovai dalyvauja (be teisės pasisakyti diskusijose) nuolatiniuose Frankofonijos susitikimuose:

  • Valstybių vadovų viršūnių susitikime,
  • Ministrų konferencijoje (sutikus pirmininkaujančiam, gali daryti pranešimus).

2012 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Tarptautinė frankofonijos organizacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl prancūzų kalbos mokymo Lietuvos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje. Pagal šį susitarimą kiekvienais metais Tarptautinė frankofonijos organizacija skiria lėšų Lietuvos diplomatų ir valstybės tarnautojų, dirbančių tarptautinių ryšių srityje, prancūzų kalbos mokymams.

Siekiant tęsti glaudų Lietuvos ir TFO bendradarbiavimą, nuo 2015 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Tarptautinė frankofonijos organizacija (TFO) užmezgė partnerystę, kuria siekiama plėtoti už tarptautinių santykių klausimus atsakingų nacionalinių diplomatų ir valstybės tarnautojų profesinę ir techninę kompetenciją prancūzų kalba. Šios partnerystės pagrindu tapo 2015 m. spalio 10 d. Jerevane pasirašytas Partnerystės memorandumas dėl nacionalinės frankofonijos iniciatyvos (2015-2018 m.). Pagal šį projektą Lietuva įsipareigojo formuoti metinius prancūzų kalbos mokymosi planus ir juos įtraukti į įgyvendinamas valstybės tarnautojų mokymosi programas.

Pagal TFO patvirtintą 2018 m. Lietuvos pateiktą metinį veiklos planą, 2018 m. prancūzų kalbos mokymams (tiek kalbos mokymams, individualiems ir grupiniams intensyviems kursams, tiek specialiems seminarams) TFO skiria 33 046 EUR.

2019 m. Lietuva planuoja tęsti bendradarbiavimą su TFO kitais formatais.

Lietuvos tikslai TFO:

  • Lingvistiniai – kultūriniai tikslai.
    Tarptautinė Frankofonijos organizacija visų pirma yra lingvistinis - kultūrinis forumas. Dalyvavimas Frankofonijos veikloje sukuria palankias sąlygas kultūriniam ir moksliniam bendradarbiavimui, jaunimo mainams, prancūzų kalbos mokymo stiprinimui, pažinčiai su prancūzakalbių šalių kultūromis. Šis bendradarbiavimas atveria galimybes dalyvauti teminiuose seminaruose aktualiomis temomis, užmegzti ryšius su specializuotomis prancūzų kalbą skatinančiomis struktūromis, tokiomis kaip Prancūzijos ENA, regiono šalių administracinės ar diplomatinės mokyklos.
  • Politiniai – ekonominiai tikslai.
    Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dalyvauti stebėtojo teisėmis TFO išreiškia mūsų šalies įsipareigojimus stiprinti  universalius demokratijos, ir žmogaus teisių apsaugos principus. Pasaulinė Frankofonijos erdvė atveria Lietuvai naujas galimybes ne tik daugiašalio kultūrinio, bet ir politinio - ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo plotmėje, pasaulio vertybių ir tradicijų pažinimui.

Frankofonijos dienos Lietuvoje

Tarptautinė frankofonijos diena pasaulyje švenčiama kovo 20-tą dieną. Nuo 2000 m. Lietuvoje tai pat kasmet minima Tarptautinė frankofonijos diena. Pasauliui švenčiant Tarptautinę frankofonijos dieną, Lietuva frankofonijai skiria visą kovo mėnesį.

Visoje Lietuvoje yra organizuojami įvairūs renginiai skirti Frankofonijos dienoms paminėti: vertimų konkursai universitetuose, prancūzų kalbos mėnuo ir vakarai mokyklose, Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados, prancūziškų dainų festivaliai, prancūziško teatro bei kino festivaliai, parodos, paskaitos, seminarai, diskusijos, konferencijos, pokalbiai, specialios dirbtuvės, knygų pristatymai, koncertai.

2019 m. Tarptautinių Frankofonijos dienų renginiai bus skelbiami Užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje.