Artimiausi renginiai

Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijos Lietuvai

Sukurta 2019.07.19 / Atnaujinta 2020.04.14 14:04

1965 metų JT Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo yra vienas pagrindinių ir svarbiausių tarptautinių žmogaus teisių apsaugos dokumentų, įtvirtinančių žmogaus teisių standartus, kurių kiekviena valstybė, tapusi konvencijos nare ir ją ratifikavusi, įsipareigoja laikytis. Konvencijoje įtvirtinta, kad kiekviena valstybė dalyvė įsipareigoja užtikrinti visų savo piliečių, nepriklausomai nuo jų rasės, odos spalvos, giminės, tautybės ar etninės kilmės, lygiateisiškumą prieš įstatymą bei jų apsaugą nuo nelygybės ir diskriminacijos, taip pat įsipareigoja vykdyti visų formų ir apraiškų rasinės diskriminacijos panaikinimo politiką bei skatinti visų rasių savitarpio supratimą.  

Pagal konvencijos nuostatas valstybės, šios konvencijos dalyvės, privalo periodiškai teikti ataskaitas Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui, prižiūrinčiam konvencijos vykdymą, apie konvencijos nuostatų įgyvendinimą savo šalyje. Pranešimai apie tai, kokių įstatyminių, teisminių, administracinių ar kitokių priemonių valstybės ėmėsi konvencijos nuostatoms įgyvendinti, teikiami kas dveji metai.  Pranešimai rengiami atsižvelgiant į komiteto baigiamąsias pastabas, pagrįstas išnagrinėtais valstybių dalyvių pranešimais.

Lietuva Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ratifikavo 1998 metų lapkričio 10 dieną. 

 


 

Gegužės 10 dieną Jungtinių Tautų (JT) Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas paskelbė rekomendacijas Lietuvai dėl Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo įgyvendinimo. Komitetas pažymėjo pozityvias Lietuvos teisines ir institucines priemones, skirtas pakto įgyvendinimui, ypatingai kovos su netolerancija ir diskriminacija, romų integracijos, kovos su žmonių prekyba ir teisėsaugos pareigūnų mokymų kovos su neapykantos nusikaltimais srityse.

Atskirai buvo įvertinta, kad Seimo kontrolierių įstaigai 2017 metais buvo suteiktas Nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusas. Savo ruožtu, JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas pateikė rekomendacijas Lietuvai suintensyvinti pastangas šiose srityse: adekvataus finansavimo užtikrinimo Seimo kontrolierių įstaigos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdomai veiklai, romų integracijos ir švietimo, dialogo su pilietine visuomene stiprinimo, kovos su neapykantos nusikaltimais, Tautinių mažumų įstatymo priėmimo, pabėgėlių ir migrantų integracijos bei kitose srityse. Susipažinti su komiteto rekomendacijomis galite čia. Rekomendacijos lietuvių kalba čia.

Konvencijos nuostatų įgyvendinimą valstybėse konvencijos narėse stebi ir rekomendacijas teikia JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas. Vienuoliktąjį ir tryliktąjį periodinius pranešimus Lietuva komitetui pateiks iki 2023 metais.

 


 

Maloniai kviečiame Lietuvos valstybės institucijas toliau pateiktoje nuorodoje esančioje interaktyvioje lentelėje pateikti informaciją apie jų kompetencijai priskirtų rekomendacijų įgyvendinimą. Taip pat maloniai kviečiame Lietuvos gyventojus, nevyriausybines organizacijas ir kitas suinteresuotas grupes  teikti pasiūlymus dėl 2019  m. Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijų įgyvendinimo ir įrašyti juos į toliau pateiktoje nuorodoje esančią interaktyvią lentelę (skiltis „NVO komentarai“):

Jungtinių Tautų Visų formų rasinės diskriminacijos komiteto rekomendacijų Lietuvos devintajam ir dešimtajam periodiniams pranešimams tarpinstitucinis įgyvendinimo planas