Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2018.10.22 16:00

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje įregistruota santuoka turi būti įtraukta į apskaitą ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje.

 • Santuokai įtraukti į apskaitą ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:
  • Užpildytas prašymas apskaityti santuoką;
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas*;
  • Abiejų sutuoktinių originalūs, galiojantys pasai;
  • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetetingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį*.
 • Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie naudojasi Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos paslaugomis, gali apskaityti užsienio valstybėje įregistruotą santuoką per elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS.
 • asmenys, pageidaujantys įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką, privalo užsiregistruoti priėmimui ambasadoje internetu.
   

* Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti patvirtinti pažyma Apostille ar legalizuoti jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Vaiko, kurio tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas užsienio valstybėje, turi būti įtrauktas į apskaitą ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

 • Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimui į apskaitą ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:
  • Užpildytas prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą;
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas**;
  • Abiejų tėvų originalūs, galiojantys pasai;
  • Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra susituokę**;
  • Tėvystės pripažinimo pareiškimas arba teismo sprendimas dėl tėvystės nustatymo, jeigu vaiko tėvai nėra susituokę, išskyrus atvejus, kai vaikas įgijęs užsienio valstybės pilietybę (šiuo atveju pateikiamas vaiko pasas).
 • Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie naudojasi Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos paslaugomis, gali patys apskaityti užsienio valstybėje įregistruotą vaiko gimimą per elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS.
 • Asmenys, pageidaujantys įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimą, privalo užsiregistruoti priėmimui priėmimui ambasadoje internetu.


** Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasus) turi būti patvirtinti Apostille arba legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir išversti į lietuvių kalbą.

 

Naujienlaiškio prenumerata