Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2020.11.25 16:36

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Diplomatinė atstovybė gali priimti ir perduoti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus, kai jie pateikiami tiesiogiai, t. y. atvykus į diplomatinę atstovybę iš anksto užsiregistravus priėmimui internetu.

Civilinės metrikacijos skyriams prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus galite teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu prisijungę prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS. Šioje interneto svetainėje rasite ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigų, į kurias ketinate kreiptis, kontaktus bei informaciją apie paslaugas.

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje įregistruota santuoka turi būti įtraukta į apskaitą ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Santuokai įtraukti į apskaitą ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Užpildytas prašymas apskaityti santuoką;
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas*;
  • Abiejų sutuoktinių originalūs, galiojantys pasai;
  • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetetingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį*.

* Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti patvirtinti pažyma Apostille ar legalizuoti jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Vaiko, kurio tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas užsienio valstybėje, turi būti įtrauktas į apskaitą ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimui į apskaitą ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Užpildytas prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą;
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas**;
  • Abiejų tėvų originalūs, galiojantys pasai;
  • Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra susituokę**;
  • Tėvystės pripažinimo pareiškimas arba teismo sprendimas dėl tėvystės nustatymo, jeigu vaiko tėvai nėra susituokę, išskyrus atvejus, kai vaikas įgijęs užsienio valstybės pilietybę (šiuo atveju pateikiamas vaiko pasas).


** Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasus) turi būti patvirtinti Apostille arba legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir išversti į lietuvių kalbą.