Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2021.01.29 14:53

Konsulinis dokumentų legalizavimas yra konsulinės tarnybos pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Konsulinis dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Legalizuojami šie dokumentai:

 • civilinės būklės aktų (gimimo, tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės pakeitimo, mirties) liudijimai;
 • įmonių dokumentai (įmonės steigimo aktas arba steigimo sutartis, įmonės registravimo pažymėjimas, įmonės įstatai);
 • mokymosi, studijų dokumentai;
 • įmonių, įstaigų, organizacijų išduotos pažymos, liudijimai ir sertifikatai.

Gali būti legalizuojami ir kiti dokumentai, jei jų turinys neprieštarauja įstatymams ir tarptautinėms sutartims.

Reikalavimai legalizuojamiems dokumentams:

 • turi būti išversti į tos valstybės, kurioje bus pateikiami, kalbą (arba anglų kalbą);
 • vertimas turi būti susegtas su originaliu dokumentu, susegimas patvirtintas vertimų biuro arba notarine tvarka;
 • nuorašai turi būti patvirtinti notarine tvarka.

SVARBU:   

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

 

Prašymą dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille galite pateikti:

 • iš anksto užsiregistravus konsuliniam priėmimui (E-REGISTRACIJA) ir asmeniškai atvykus į ambasadą;
 • per atstovą, turintį notariškai patvirtintą įgaliojimą. Įgaliojimas sudarytas notaro Izraelio Valstybėje turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą;
 • paštu arba per kurjerį, šias paslaugas užsako ir už jas moka asmuo, kuris pateikia dokumentus.

Pateikiami dokumentai:

 • laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas legalizuojamo ar tvirtinamo pažyma Apostille dokumento naudojimo tikslas ir valstybė, kurioje jis bus naudojamas bei prašymą teikiančio asmens kontaktiniai duomenys (gyv. v. adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo;
 • galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
 • dokumento, kuris turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma Apostille originalą;
 • konsulinis mokestis už vieno dokumento tvirtinimą pažymą Apostille – 20 EUR.

Jūsų pateikti dokumentai Lietuvoje išduotam dokumentui patvirtinti pažyma (Apostille) yra perduodami Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Tai gali užtrukti apie 2 mėnesius (jeigu kartu pateikiami dokumentai ir dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo – 3-4 mėnesius).

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą bei dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille, rasite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

Naujienlaiškio prenumerata