Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2018.10.22 16:03

Notariniai veiksmai atliekami į ambasadą atvykus asmeniškai bei pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Notariniai veiksmai paštu ar per nustatyta tvarka neįgaliotus tarpininkus pateiktiems dokumentams neatliekami.

Dėl konkrečių notarinių veiksmų atlikimo galimybės prašome skambinti iš anksto į ambasadą telefonu +972 3 6958685.

DĖMESIO:

Prieš atvykstant lankytojai privalo užsiregistruoti priėmimui ambasadoje internetu.

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • priima jūrinius protestus;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Daugiau informacijos apie notarinius veiksmus rasite čia.
 

Naujienlaiškio prenumerata