Informacija dėl pensijų

Sukurta 2014.10.06 / Atnaujinta 2020.11.30 13:20

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – būti įgijusiam ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose (minimalus stažas senatvės pensijai – 15 metų). Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1210 pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

Nutarimas papildytas 982 punktu, kuriame nustatyta, kad asmenys, gyvenantys užsienio valstybėse ir gaunantys valstybines socialinio draudimo pensijas Lietuvoje, iki kiekvienų metų pabaigos turi atsiųsti (pateikti) Sodros Užsienio išmokų tarnybai dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir tam tikroje vietoje. Šis dokumentas turi būti išduotas (dokumento kopija – patvirtinta) ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną. Šio dokumento laiku negavus, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. sustabdomas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1156 981 punktu, dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba, kad gyvas ir yra tam tikroje vietovėje yra:

  • užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, kompetentingos institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad jis gyvena užsienio valstybėje, arba
  • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, patvirtinimas, kad asmuo, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvas ir yra tam tikroje vietovėje
    arba
  • užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimas, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.

Asmenys, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės, siekiantys parengti dokumentus pensijai gauti, dėl pažymų turi kreiptis į Izraelio notarus.

Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui:

Adresas: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Telefono numeris: (+370) 5 250 0883

Fakso numeris: (+370 5) 213 66 71

El. pašto adresas: [email protected]

Apie pensijų mokėjimą asmenims, išvykusiems gyventi į užsienį, galima sužinoti apsilankius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) interneto svetainėje, taip pat paspaudus nuorodą Gyvenantiems ir dirbantiems užsienyje.

 

Naujienlaiškio prenumerata