Informacija dėl pensijų

Sukurta 2014.10.06

Pakeisti pensijų mokėjimo nuostatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1210 pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

Nutarimas papildytas 982 punktu, kuriame nustatyta, kad asmenys, gyvenantys užsienio valstybėse ir gaunantys valstybines socialinio draudimo pensijas Lietuvoje, iki kiekvienų metų pabaigos turi atsiųsti (pateikti) Sodros Užsienio išmokų tarnybai dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir tam tikroje vietoje. Šis dokumentas turi būti išduotas (dokumento kopija – patvirtinta) ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną. Šio dokumento laiku negavus, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. sustabdomas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1156 981 punktu, dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba, kad gyvas ir yra tam tikroje vietovėje yra:

  • užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, kompetentingos institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad jis gyvena užsienio valstybėje, arba
  • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno, patvirtinimas, kad asmuo, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvas ir yra tam tikroje vietovėje
    arba
  • užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimas, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.

Asmenys, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės, siekiantys parengti dokumentus pensijai gauti, dėl pažymų turi kreiptis į Izraelio notarus.

Dėl papildomos informacijos pensijų klausimais prašome kreiptis į Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (SODRA).

Naujienlaiškio prenumerata