Konsulinio mokesčio dydžiai

Sukurta 2014.09.23 / Atnaujinta 2023.11.15 12:42

Lietuvos Respublikos ambasadoje Izraelyje už konsulines paslaugas galima atsiskaityti tik Visa bei MasterCard banko kortele.

Konsulinis mokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais, tik kai jis negali būti sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją dėl laikinų techninių priežasčių arba kai besikreipiantis į konsulinę įstaigą asmuo neturi galimybių sumokėti konsulinio mokesčio per mokėjimo paslaugų teikėją dėl nelaimingo atsitikimo ar nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos.

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį mokamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo dydis (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Konsulinė paslauga Dydis

Asmens dokumentų išdavimas

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas 25 eurai
Laikino paso išdavimas 50 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eurų
Paso išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensinio amžiaus asmenims 50 eurų
Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu keičiamas ar išduodamas pasas 50 eurų

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas

 
Santuokos įrašą liudijančio išrašo išdavimas 5 eurai
Gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimas 5 eurai
Mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimas 5 eurai

Pilietybės klausimai

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo, grąžinimo ar atsisakymo priėmimas ir perdavimas              100 eurų
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas  60 eurų

Vizos

Prašymas išduoti Šengeno (C) vizą   80 eurų

Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

Legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje 20 eurų

Notariniai veiksmai

Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50 eurų
Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas             100 eurų
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas      10 eurų
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas    30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10 eurų

Kitos konsulinės funkcijos

Pinigų pasinaudojant konsulinės įstaigos sąskaita pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20 eurų
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 eurų (per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50 eurų
Konsulinės pažymos išdavimas    30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20 eurų
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

30 eurų

Santuokos įregistravimas 100 eurų

 

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha